In ons era van moderne leefstyle, tegnologiese vooruitgang en kitsoplossings sal ’n mens dink dat ’n beter lewe vir almal moontlik is. Ongelukkig is dit net ’n droom. Die werklikheid is dat daar miljoene mense in Suid-Afrika is wat ’n desperate behoefte het aan iemand wat hul noodkreet sal hoor en ’n helpende hand sal aanbied. Lekker FM se program "Noodkreet" - elke Woensdagoggend om 07h30 - is een van daardie helpende hande!

Ons kan nie almal help nie - maar ons kan iemand help! Daarom het ons besluit om gedurende April vir Heidi en haar 3-jarige seuntjie, Jayden, te help. Heidi is 'n enkel mamma wat in Hermanstad, Pretoria, woon. Jayden is op 7 maande gebore en het beroerte gehad terwyl hy in die broeikas was. Hy is verlam aan sy regterkant, kan nie loop nie en kry epileptiese toevalle. Heidi se kleinding is 'n baie sieklike seuntjie en dit sit 'n ongelooflike finansiële las op haar.

SAVF (Suid-Afrikaanse Vrouefederasie) is 'n welsynsorgansasie wat reeds geruime tyd dienste by hulle lewer. Magda, die betrokke maatskaplike werker, ondersteun vir Heidi waar moontlik maar haar behoefte aan kos, elektrisiteit en basiese lewensmiddele is nie gedek nie. Dis waar jy en Noodkreet 'n verskil kan maak!
Volgens Statistiek SA, leef 20% van die Suid-Afrikaanse bevolking onder die broodlyn. Kan jy jou indink? 10 Miljoen mense wat vannaand honger gaan slaap. Jou bydrae kan vir Heidi en Jayden help. Groot of klein, elke bietjie sal help. 

Dis maklik om te gee: Snapscan, Zapper of aanlyn betaling (EFT) Bankbesonderhede

Rek Naam: LEKKER FM
Bank: FNB
Rek Nr: 62514331107
Tak Nr: 250 655


Die feit dat jy nie almal kan help nie, is nie 'n verskoning om niemand te help nie! Komaan, gee jou deel, en luister elke Woensdagoggend om 07h30 hoe LEKKER FM 98.3 die "noodkreet" van mense om ons aanspreek.  

VOLG ONS


LUISTER NOU

POTGOOI - LUISTER WEER


JOU WEER

LUISTER TUNEIN OF STREEMA