Stem nou vir jou gunsteling LEKKER FM Top 40 liedjie - Stemme sluit elke Vrydag om 12pm. Kies en kliek net op jou gunsteling liedjie, druk dan op die "Stem" knoppie onder aan die bladsy. Kliek op die Spotify logo om na die LEKKER FM TOP 40 te luister en te deel met jou vriende... (Kliek hier)


VOLG ONS


LUISTER NOUPOTGOOI - LUISTER WEER


JOU WEER

LUISTER TUNEIN OF STREEMA